(+372) 38 46320 sales@brandner.ee
Tööstuse 17, 72720 Paide Estonia

Impedanssi

Mitä tulisi tietää ominaisimpedanssin omaavien levyjen suunnittelussa:
1. Eri materiaalien eri vahvuuksilla on erilaiset dielektriset ominaisuudet. Meidän käytössä olevien materiaalien vakioarvot löydät tästä;
2. Liitännän toimintataajuus. Sen mukaisen dielektrisen vakion saat edellä mainitusta materiaalien taulukosta;
3. Sisäkerrosten kuparikerrosten nimellispaksuudet vähenevät meidän prosessissa 3µ! esimerkiksi 18µ foliolla päällystetyn sisäkerroksen kuparin paksuus on valmistusprosessin jälkeen 15µ eli ominaisimpedanssi laskettaessa syötetään ohjelmaan lähtötiedoksi 15µ. Tämä arvo riippuu valmistajan käyttämistä prosesseista ja saattaa poiketa meidän 3µ:sta.
4. Ulkoisten kerrosten kuparin paksuudet kasvavat galvaanisen kuparoinnin johdosta vähintään 35µ verran eli tässä tulee huomioida alusfolio + galvaaninen kuparointi (12µ + 35µ =48µ);
5. Ulkokerrosten topografia eli kuparialueen yhtenäisyys. Ei-yhtenäinen topografia luo tilanteen, jossa harvemmalla kuparialueella on kuparin paksuus linjoilla jopa 2x suurempi kuin täytetyllä alueella;
6. Linjojen kaventuminen juotosprosessin aikana. Linjan leveys kapenee vähimmillään alusfolion paksuuden verran;
7. Tarvittavien sisä- ja välikerrosten olemassa olo piirilevyjen toimittajalla. Järkevää olisi selvittää suunnittelun aikana valitun toimittajan varastossa olevat materiaalit ja suunnitella sen tiedon pohjalta. Meidän materiaalivalikoima löytyy tästä. Jos teidän ilmoittama rakenne ja toimittajan tarjoama rakenne eivät täsmää, laskekaa ominaisimpedanssi uudelleen, käyttämällä laskelmaan toimittajan rakennetta.
8. Liitä tiedostoihin aina tekninen tieto, jossa ilmoitat ominaisimpedanssin tyypin (single, diff pair), impedanssin arvon ohmeissa ja toleranssit, signaalin ja tukikerroksen numerot (signal, ref) linjan leveys ja etäisyys (myös D-koodi olisi hyvä tietää). Eräs teknisten tietojen vaihtoehto on esitetty alhaalla:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close